Målrettede kurser


Vi tilbyder lukkede kurser kun for jeres virksomhed. Vi kommer til jeres virksomhed/team med vores ydelser (eller rammer, I anviser) - ligesom vi kan lægge faciliteter til i vores lækre lokaler i centrum af Aalborg.

Vi målretter og tilpasser derfor de lukkede kurser, så de matcher jeres behov og ønsker.

Her nogle eksempler på kurser, vi har god erfaring med. Vi skræddersyer naturligvis altid gerne til netop jeres virksomhed.

Klik på titlen for at gå til beskrivelse af kurset

 • Formidling/Præsentationsteknik
 • Effektiv kommunikation
 • Konflikthåndtering
 • Step up som leder
 • Optimer dit team med udgangspunkt i teamrapport/profil
 • Samarbejde og trivsel med Enneagrammet (kommunikation)

 


 


Formidling/Præsentationsteknik

Som organisation ved I, at den skal sidde lige i skabet, når I præsenterer et budskab – hver gang!

Ofte får I kun én chance… og I vil sikre jer, I når helt ud til målgruppen uanset om det er internt eller på fx salgsmøder.

Med et kursus i præsentationsteknik og formidling hos NLP Aalborg Erhverv målretter vi undervisningen til jeres virksomhed, så I får helt enkle og stærke redskaber, der gør jer endnu skarpere i jeres planlægning, forberedelse og afvikling af jeres præsentation. Kurset er tilpasset jeres virksomhed, så det matcher jeres konkrete behov.

I får masser af ”hands-on” træning med kvalificeret feedback, og I vil forbedre jeres individuelle styrker og ressourcer, så I alle med både ro i maven og stærk udstråling kan stille jer op og nå helt ud til modtagerne. Vi tager udgangs­punkt i konkrete cases fra jeres virksomhed.

Udbytte

Efter kurset vil I have modtaget teori, træning og konkrete redskaber til:

 • At planlægge og forberede præsentationer
 • At motivere deltagere, kunder, lyttere til at høre, hvad I har at sige
 • At kunne matche de forskellige tænke- og læringsstile hos modtagerne
 • At sikre, I skaber fokus på de rigtige og vigtige elementer
 • At brænde endnu mere igennem med budskabet
 • At stå stærkt personligt med selvtillid og udstråling
 • At styre præsentationen helt skarpt og samtidig være fleksibel
 • At håndtere ”besværlige” spørgsmål, indvendinger og andre ”hvad nu hvis…” scenarier

Priseksempel: 3 dage - pris kr. 57.995,- (ex moms) - op til 20 deltagere

Faciliteringen kan afholdes i jeres egne rammer eller i vores lokaler i centrum af Aalborg.

Kontakt os for tilbud eller hvis du har spørgsmål

 


 


Formidling og Præsentationsteknik

Som organisation ved I, at den skal sidde lige i skabet, når I præsenterer et budskab – hver gang!

Ofte får I kun én chance… og I vil sikre jer, I når helt ud til målgruppen uanset om det er internt eller på fx salgsmøder.

Med et kursus i præsentationsteknik og formidling hos NLP Aalborg Erhverv målretter vi undervisningen til jeres virksomhed, så I får helt enkle og stærke redskaber, der gør jer endnu skarpere i jeres planlægning, forberedelse og afvikling af jeres præsentation. Kurset er tilpasset jeres virksomhed, så det matcher jeres konkrete behov.

I får masser af ”hands-on” træning med kvalificeret feedback, og I vil forbedre jeres individuelle styrker og ressourcer, så I alle med både ro i maven og stærk udstråling kan stille jer op og nå helt ud til modtagerne. Vi tager udgangs­punkt i konkrete cases fra jeres virksomhed.

Udbytte

Efter kurset vil I have modtaget teori, træning og konkrete redskaber til:

 • At planlægge og forberede præsentationer
 • At motivere deltagere, kunder, lyttere til at høre, hvad I har at sige
 • At kunne matche de forskellige tænke- og læringsstile hos modtagerne
 • At sikre, I skaber fokus på de rigtige og vigtige elementer
 • At brænde endnu mere igennem med budskabet
 • At stå stærkt personligt med selvtillid og udstråling
 • At styre præsentationen helt skarpt og samtidig være fleksibel
 • At håndtere ”besværlige” spørgsmål, indvendinger og andre ”hvad nu hvis…” scenarier

Priseksempel: 3 dage - pris kr. 57.995,- (ex moms) - op til 20 deltagere

Faciliteringen kan afholdes i jeres egne rammer eller i vores lokaler i centrum af Aalborg.

Download pdf-præsentation af kurset her (kommer snarest)

Kontakt os for tilbud eller hvis du har spørgsmål

 


 

Effektiv kommunikation

Med kurset, Effektiv Kommunikation hos ”NLP Aalborg Erhverv” vil I med helt enkle midler styrke jeres kommunikation i virksomheden, så I når igennem med jeres budskaber - hver gang.

Kun den enkelte kan tage ansvar for sin egen kommunikation.

Det, I vil blive endnu bedre til, er både, hvordan I selv bliver mere tydelig og sikker i jeres kommunikation, og samtidig, hvordan I tilpasser kommunikationen til den eller de modtagere, I møder.

Udbytte

I får udvikling, træning og kompetencer, så I kan forbedre kommunikationen i virksomheden. Endvidere vil I:

 • Få konkrete værktøjer, som kan implementeres med det samme
 • Opleve at I i endnu højere grad slår igennem med jeres budskaber
 • Blive endnu stærkere i at aflæse modtageren eller samtalepartneren, så I sikrer klar forståelse og overensstemmelse i budskaberne
 • Få stor indsigt i, og forståelse for forskellen på mennesker, samt hvordan I tilpasser jeres kommunikation til hver enkelt, således at jeres budskaber altid modtages klart og tydeligt.

Priseksempel: 2 dage - pris kr. 39.995,- (ex moms) - op til 20 deltagere

Facilitering kan afholdes i jeres egne rammer eller i vores lokaler i centrum af Aalborg

Download pdf-præsentation af kurset her (kommer snarest)

Kontakt os for tilbud eller hvis du har spørgsmål

 


 

Konflikthåndtering

På kurset, ”Konflikthåndtering” hos ”NLP Aalborg Erhverv” vil I lære, hvordan I med helt enkle midler kan styrke jeres kompetencer indenfor konflikthåndtering. I bliver klogere på hvad en konflikt er og hvordan I håndterer den.

Ved at se konflikter, som en naturlig del af samarbejdet og se muligheder i en uenighed er I med til at forbedre kvaliteten af jeres samarbejdsrelationer - både internt i organisa­tionen og med kunder, leverandører etc. I vil i langt højere grad opleve at konflikterne bliver mindre og færre. Kurset er målrettet de udfordringer I kender fra jeres egen hverdag.

”Modstand er kilden til konstruktiv feedback”

Udbytte

I får udvikling, træning og kompetencer, så I kan forbedre jeres kommunikation i praksis. Endvidere vil I:

 • Få konkrete værktøjer og teknikker, som kan implementeres i hverdagen med det samme
 • Få indsigt i hvad en konflikt er og hvordan den håndteres
 • Komme til at arbejde med konfliktmægling mellem andre
 • Opleve at I i endnu højere grad udnytter potentielle konflikter til udvikling af dig selv og organisationen
 • Blive endnu stærkere til at håndtere følelsesmæssige reaktioner i en konflikt – både hos jer selv og andre

Priseksempel: 2 dage - pris kr. 39.995,- (ex moms) - op til 20 deltagere

Facilitering kan afholdes i jeres egne rammer eller i vores lokaler i centrum af Aalborg

Download pdf-præsentation af kurset her (kommer snarest)

Kontakt os for tilbud eller hvis du har spørgsmål

 


 

Step up som leder

 

Dygtige ledere er det, der gør forskellen, når du ønsker høj arbejdsglæde. Med høj arbejdsglæde kommer samtidig fremdrift og høje resultater i din virksomhed. Derfor skal du investere i udvikling af lederne.

 

 

Ledelse er en disciplin – og som leder udvikler du dig gennem hele din karriere.

Ledelse handler om følgeskab og den gode leder kan skabe dette ved at kende sig selv godt. Det hele starter altså indefra.

På kurset, ”Step up som leder” hos NLP Aalborg Erhverv vil du komme til at arbejde med dig selv og dit lederskab. Du vil blive mere bevidst om dine styrker og udviklingsområder og får redskaber til at udvikle dig – både på den korte og den lange bane.

Dit personlige lederskab er grundstenen for at være en god leder. På dette kursus bliver
du udfordret på hvordan du bringer din personlighed i spil som leder. Jo mere du giver af dig selv, jo mere får du retur - og du er dermed med til at skabe fremdrift og høje resultater.

”Medarbejdere forlader ikke virksomheden - de forlader dårlige ledere”

Udbytte

Du vil modtage inspiration og ”hands-on” træning. Du vil styrke dine kompetencer og:

 • Få større indsigt i din personlighed og dermed stå stærkere som leder
 • Få individuel personlighedstest incl. personlig tilbagemelding
 • Få redskaber til bedres samarbejde med dine medarbejdere til gavn for hele forretningen
 • Arbejde med dine personlige værdier og dine udviklingspunkter som leder
 • Få redskaber til at inddrage feedback som en naturlig del af dit lederskab

Priseksempel: 3 dage er for optil 10 ledere. Pris kr. 57.995,- (ex moms)

For at få mest mulig udbytte anbefalder vi tilkøb af 3 x individuelle coachsamtaler pr. leder

 • Download pdf-præsentation af kurset her (kommer snarest)

 

Optimer dit team

Styrk teamets samarbejde, kommunikation og effektivitet

Vi faciliterer udviklings- og forandringsprocesser for teams med baggrund i individuelle Enneagramprofiler og en samlet team-profil, som stiller skarpt på teamets potentiale og udfordringer – internt, eksternt og i relation til ledelsen

Facilitering med Enneagrammet tager udgangspunkt i de enkelte medarbejdere og teamets samlede profil. Her stilles helt skarpt på, hvad der skal til for at optimere teamets generelle funktion og dermed også den enkeltes trivsel.

Vores erfarne facilitatorer arbejder med en coachende tilgang, hvilket inviterer medarbejderne på banen og inspirerer til mere ansvarsfølelse for resultaterne. Medarbejderne finder grundlæggende selv frem til løsninger, og der opstår en stærk fællesskabsfølelse og fælles ansvar for at lykkes, når de er tilbage på jobbet.

”Alle teams har et kæmpe – ofte uudnyttet – potentiale!”

"Alle har noget at bringe til bordet!"

Udbytte

 • Styrket intern kommunikation og samarbejde
 • håndtering af udfordringer og konflikter
 • fremtidssikring og forebyggelse
 • Fælles beslutninger - fælles sund kultur
 • Øget trivsel for teamet og den enkelte medarbejder

Facilitering er en proces, hvor teamet i høj grad er involve- ret og interaktive. Der tages udgangspunkt i, hvad team- profilen siger, og samtidig teamets egen oplevelse af deres virkelighed og hverdag.

Priseksempel: 2 dage kr. 39.995,- (ex moms) – op til 20 personer

Facilitering kan afholdes i jeres egne rammer eller i vores lokaler i centrum af Aalborg. Kontakt os for at få specifikt og skræddersyet tilbud til dit team.

 


 

Samarbejde og trivsel

Effektiv anvendelse af Enneagrammet

Enneagrammet er et af tidens absolut mest efterspurgte redskaber i erhvervslivet. Det er i rivende udvikling og vækst i Danmark – og det er der mange gode grunde til.

En af styrkerne ved Enneagrammet er, at du kan få mere indsigt i både dig selv, dine kollegaer, medarbejdere, ledere, kunder osv. Specielt viser Enneagrammet, hvilke, ofte ubevidste, motivationer og drivkræfter, der ligger bag vores adfærd.

Med en grundlæggende indsigt i såvel egen som andres type – alene ved at blive mere skarp på, hvordan og hvorfor vi mennesker kan være så forskellige – kan vi stille skarpt på forskellige særdeles professionelle og erhvervsrettede vinkler.

Mulighed for at bygge flere moduler på med yderligere fordybning i Enneagrammet eller særlige relevante aspekter i forhold til jeres ønsker eller udfordringer.

Oplagt til Teambuilding og medarbejder- udvikling

"Enneagrammet handler primært om motivation – Hvad er vigtigere på jobbet?"

Udbytte

Kurset bringer et frisk pust med ny inspiration og større forståelse for hinanden

Du vil opnå stærke kompetencer til:

 • Øget rummelighed for forskelligheder
 • Styrket kommunikation internt og eksternt
 • Individuelle råd og redskaber til bedre samarbejde
 • Stor bevidsthed på, hvordan I spotter og forebygger stress
 • Forståelse for, hvordan mennesker motiveres vidt forskelligt
 • Øget trivsel for teamet og den enkelte

Priseksempel: 2 dage kr. 39.995,- (ex moms) – op til 20 personer

Facilitering kan afholdes i jeres egne rammer eller i vores lokaler i centrum af Aalborg.

 • Download pdf-præsentation af kurset her (kommer snarest)

 


Effektiv kommunikation

Med kurset, Effektiv Kommunikation hos ”NLP Aalborg Erhverv” vil I med helt enkle midler styrke jeres kommunikation i virksomheden, så I når igennem med jeres budskaber - hver gang.

Kun den enkelte kan tage ansvar for sin egen kommunikation.

Det, I vil blive endnu bedre til, er både, hvordan I selv bliver mere tydelig og sikker i jeres kommunikation, og samtidig, hvordan I tilpasser kommunikationen til den eller de modtagere, I møder.

Udbytte

I får udvikling, træning og kompetencer, så I kan forbedre kommunikationen i virksomheden. Endvidere vil I:

 • Få konkrete værktøjer, som kan implementeres med det samme
 • Opleve at I i endnu højere grad slår igennem med jeres budskaber
 • Blive endnu stærkere i at aflæse modtageren eller samtalepartneren, så I sikrer klar forståelse og overensstemmelse i budskaberne
 • Få stor indsigt i, og forståelse for forskellen på mennesker, samt hvordan I tilpasser jeres kommunikation til hver enkelt, således at jeres budskaber altid modtages klart og tydeligt.

Priseksempel: 2 dage - pris kr. 39.995,- (ex moms) - op til 20 deltagere

Facilitering kan afholdes i jeres egne rammer eller i vores lokaler i centrum af Aalborg

Kontakt os for tilbud eller hvis du har spørgsmål

 


 


 

Konflikthåndtering

På kurset, ”Konflikthåndtering” hos ”NLP Aalborg Erhverv” vil I lære, hvordan I med helt enkle midler kan styrke jeres kompetencer indenfor konflikthåndtering. I bliver klogere på hvad en konflikt er og hvordan I håndterer den.

Ved at se konflikter, som en naturlig del af samarbejdet og se muligheder i en uenighed er I med til at forbedre kvaliteten af jeres samarbejdsrelationer - både internt i organisa­tionen og med kunder, leverandører etc. I vil i langt højere grad opleve at konflikterne bliver mindre og færre. Kurset er målrettet de udfordringer I kender fra jeres egen hverdag.

”Modstand er kilden til konstruktiv feedback”

Udbytte

I får udvikling, træning og kompetencer, så I kan forbedre jeres kommunikation i praksis. Endvidere vil I:

 • Få konkrete værktøjer og teknikker, som kan implementeres i hverdagen med det samme
 • Få indsigt i hvad en konflikt er og hvordan den håndteres
 • Komme til at arbejde med konfliktmægling mellem andre
 • Opleve at I i endnu højere grad udnytter potentielle konflikter til udvikling af dig selv og organisationen
 • Blive endnu stærkere til at håndtere følelsesmæssige reaktioner i en konflikt – både hos jer selv og andre

Priseksempel: 2 dage - pris kr. 39.995,- (ex moms) - op til 20 deltagere

Facilitering kan afholdes i jeres egne rammer eller i vores lokaler i centrum af Aalborg

Kontakt os for tilbud eller hvis du har spørgsmål

 


 


'Step up' som leder

Dygtige ledere er det, der gør forskellen, når du ønsker høj arbejdsglæde. Med høj arbejdsglæde kommer samtidig fremdrift og høje resultater i din virksomhed. Derfor skal du investere i udvikling af lederne.

 

Ledelse er en disciplin – og som leder udvikler du dig gennem hele din karriere.

Ledelse handler om følgeskab og den gode leder kan skabe dette ved at kende sig selv godt. Det hele starter altså indefra.

På kurset, ”Step up som leder” hos NLP Aalborg Erhverv vil du komme til at arbejde med dig selv og dit lederskab. Du vil blive mere bevidst om dine styrker og udviklingsområder og får redskaber til at udvikle dig – både på den korte og den lange bane.

Dit personlige lederskab er grundstenen for at være en god leder. På dette kursus bliver
du udfordret på hvordan du bringer din personlighed i spil som leder. Jo mere du giver af dig selv, jo mere får du retur - og du er dermed med til at skabe fremdrift og høje resultater.

”Medarbejdere forlader ikke virksomheden - de forlader dårlige ledere”

Udbytte

Du vil modtage inspiration og ”hands-on” træning. Du vil styrke dine kompetencer og:

 • Få større indsigt i din personlighed og dermed stå stærkere som leder
 • Få individuel personlighedstest incl. personlig tilbagemelding
 • Få redskaber til bedres samarbejde med dine medarbejdere til gavn for hele forretningen
 • Arbejde med dine personlige værdier og dine udviklingspunkter som leder
 • Få redskaber til at inddrage feedback som en naturlig del af dit lederskab

Priseksempel: 3 dage er for optil 10 ledere. Pris kr. 57.995,- (ex moms)

For at få mest mulig udbytte anbefalder vi tilkøb af 3 x individuelle coachsamtaler pr. leder

 


 


Optimer dit team

Styrk teamets samarbejde, kommunikation og effektivitet

Vi faciliterer udviklings- og forandringsprocesser for teams med baggrund i individuelle Enneagramprofiler og en samlet team-profil, som stiller skarpt på teamets potentiale og udfordringer – internt, eksternt og i relation til ledelsen

Facilitering med Enneagrammet tager udgangspunkt i de enkelte medarbejdere og teamets samlede profil. Her stilles helt skarpt på, hvad der skal til for at optimere teamets generelle funktion og dermed også den enkeltes trivsel.

Vores erfarne facilitatorer arbejder med en coachende tilgang, hvilket inviterer medarbejderne på banen og inspirerer til mere ansvarsfølelse for resultaterne. Medarbejderne finder grundlæggende selv frem til løsninger, og der opstår en stærk fællesskabsfølelse og fælles ansvar for at lykkes, når de er tilbage på jobbet.

”Alle teams har et kæmpe – ofte uudnyttet – potentiale!”

"Alle har noget at bringe til bordet!"

Udbytte

 • Styrket intern kommunikation og samarbejde
 • håndtering af udfordringer og konflikter
 • fremtidssikring og forebyggelse
 • Fælles beslutninger - fælles sund kultur
 • Øget trivsel for teamet og den enkelte medarbejder

Facilitering er en proces, hvor teamet i høj grad er involve- ret og interaktive. Der tages udgangspunkt i, hvad team- profilen siger, og samtidig teamets egen oplevelse af deres virkelighed og hverdag.

Priseksempel: 2 dage kr. 39.995,- (ex moms) – op til 20 personer

Facilitering kan afholdes i jeres egne rammer eller i vores lokaler i centrum af Aalborg. Kontakt os for at få specifikt og skræddersyet tilbud til dit team.

 


 


Samarbejde og trivsel

- Brug Enneagrammet

Enneagrammet er et af tidens absolut mest efterspurgte redskaber i erhvervslivet. Det er i rivende udvikling og vækst i Danmark – og det er der mange gode grunde til.

En af styrkerne ved Enneagrammet er, at du kan få mere indsigt i både dig selv, dine kollegaer, medarbejdere, ledere, kunder osv. Specielt viser Enneagrammet, hvilke, ofte ubevidste, motivationer og drivkræfter, der ligger bag vores adfærd.

Med en grundlæggende indsigt i såvel egen som andres type – alene ved at blive mere skarp på, hvordan og hvorfor vi mennesker kan være så forskellige – kan vi stille skarpt på forskellige særdeles professionelle og erhvervsrettede vinkler.

Mulighed for at bygge flere moduler på med yderligere fordybning i Enneagrammet eller særlige relevante aspekter i forhold til jeres ønsker eller udfordringer.

Oplagt til Teambuilding og medarbejder- udvikling

"Enneagrammet handler primært om motivation – Hvad er vigtigere på jobbet?"

Udbytte

Kurset bringer et frisk pust med ny inspiration og større forståelse for hinanden

Du vil opnå stærke kompetencer til:

 • Øget rummelighed for forskelligheder
 • Styrket kommunikation internt og eksternt
 • Individuelle råd og redskaber til bedre samarbejde
 • Stor bevidsthed på, hvordan I spotter og forebygger stress
 • Forståelse for, hvordan mennesker motiveres vidt forskelligt
 • Øget trivsel for teamet og den enkelte

Priseksempel: 2 dage kr. 39.995,- (ex moms) – op til 20 personer

Facilitering kan afholdes i jeres egne rammer eller i vores lokaler i centrum af Aalborg.

 


Tilmeld dig vores nyhedsbrev


Få nyheder om gratis foredrag, gode bøger, spændende events og meget mere i din mailboks.


Tilmeld 

Kontakt

NLP Aalborg

Maren Turis Gade 2, 2. Sal

DK-9000 Aalborg

+45 98 10 16 77

+45 20 41 16 77

info@nlpaalborg.dk

 

 

 

 

   

 

© 2024 NLP Aalborg. All rights reserved