Søg

Kommercielle betingelser

 Generelle betalingsvilkår

 • Faktura betales senest 14 dage efter tilmelding med mindre andet aftales

 • Ved tilmelding mindre end 1 måned inden første kursusdag forfalder kursusgebyr til betaling ved tilmelding (3 dage fra fakturadato)

 • Vi tilbyder naturligvis elektronisk fakturering via EAN

 • Priser på vores kurser, uddannelser, ydelser mm., som de er vist her på websiden er angivet ekskl. moms. Du skal derfor altid huske at lægge momsen på 25% oven på prisen 

 • Private kursister kan ansøge om evt ratebetaling, helt rente- og gebyrfrit! 

 • Vi tilbyder IKKE tilbagebetaling af indbetalt kursus- eller uddannelsesgebyr
 • Når et forløb (fx en uddannelse på flere moduler) er påbegyndt, er tilmelding, og dermed betaling, bindende for hele forløbet
 • Det er således ikke muligt at undlade betaling for dele af et forløb, enkelte moduler af uddannelsen eller lignende, når forløbet er påbegyndt
 • Dette gælder fx også, hvis der er tale om ratebetaling, hvor ratebetaling skal fuldføres efter indgåede aftale uanset afbud, flytning af hold eller lignende, med mindre ny og skriftlig aftale indgås.
 • Hvis en deltager bliver forhindret i at gennemføre uddannelsen på det opstartede forløb, er det muligt at flytte hold, hvilket vi er både fleksible og behjælpelige i forhold til
 • Kurser og uddannelser kan i udgangspunktet ikke overdrages til andre.
 • Kontakt os, hvis du evt. ikke kan fortsætte pga. flytning, sygdom eller lignende. 

Vi er altid klar til at give et godt tilbud på individuelle pakkeløsninger til private og virksomheder. Kontakt os personligt for at høre, hvad vi kan gøre for dig!

 

Tilbud og rabatter 

Vi kører for tiden nedenstående tilbud og rabatordninger.

Bemærk at disse rabatter og tilbud ikke er statiske og kan blive ændret uden yderligere varsel.

Rabatter gives IKKE automatisk, men du kan ansøge om disse.

Rabatter som "privatbetaler" og "Rabat til studerende og pensionister mm" kan søges, og vi kan vælge at give dem, hvis vi skønner kriterier er opfyldte og vi vælger at godkende. 

Pakkeløsninger og rabatter som "loyalitetsrabat", "Cross over" og "supplements rabatter" ligger dog fast, så længe de fremgår af vores kommercielle betingelser her på siden.

Rabatter gives i udgangspunktet ikke med tilbagevirkende kraft, hvis du ikke har søgt og modtaget disse ved tilmelding.

 

BEMÆRK: Rabatterne "privatbetaler rabat" og "Rabat til studerende og pensionister mm" er etableret med henblik på at gøre det muligt for dig, der ellers ikke har økonomi til at tage en uddannelse. Så du skal henvende dig med en motiveret ansøgning for at opnå disse rabatter. Vi kan bede om dokumentation for din situation.

 

Du kan IKKE få rabat PÅ rabat!

Det er ikke muligt at benytte "rabat på rabat". Det betyder, at du ikke kan opnå mere end en type rabat på en given uddannelse.

Dog kan der i visse tilfælde opnås rabat på vores pakkeløsninger, hvis du er i en kategori, som berettiger ansøgning om  rabat.

 


Cross-over rabat

Ønsker du at tage både NLP og Enneagram uddannelser, tilbyder vi en meget attraktiv løsning og rabat. 

Du får 20% rabat når du skifter spor fra NLP til Enneagrammet - eller omvendt - på samme niveau.

Kan ikke benyttes, hvis allerede har taget kurser eller uddannelser i både NLP og Enneagrammet.

Kontakt os evt. for at få et godt tilbud på en løsning, hvis du er igangværende kursist.

Det betyder fx, at hvis du har:

 • NLP Practitioner, kan du tage Enneagram Practitioner med 20% rabat
 • Enneagram Practitioner, kan du tage NLP Practitioner med 20% rabat

Du finder mulighed for at anmode om denne rabat ved tilmelding.

 


HALV PRIS supplement rabat

Hvis du ønsker at supplere din NLP uddannelse med intro til Enneagrammet - eller omvendt - tilbyder vi halv pris på hhv.:

 • For kun 1.995 kr ekstra tilkøbe Enneagrammet Grundkursus, når du tager din NLP Practitioner uddannelse.
 • For kun 2.495 kr eksta tilkøbe NLP Kommunikationskursus, når du tager din Enneagram Practitioner uddannelse.

Når du tilmelder dig fx NLP Practitioner, kan du også tilmelde dig Enneagrammet Grundkursus.

Her sætter du så kryds i feltet "Jeg er NLP Practitioner fra NLP Aalborg" (og omvendt).

 


Igangværende kursister

Overgangsløsning til NYE ENNEAGRAMUDDANNELSER

Har du allerede tager Enneagram moduler, evt. certificeringer, får du særdeles fordelagtig pris på overgang til vores nye uddannelser.

 • Kontakt os for at høre om dine muligheder for at få godskrevet moduler, du allerede har taget

 

RABAT på Enneagram Grundkursus/NLP Kommunikationskursus

Vi tilbyder nu supplement rabat - så du med NLP uddannelse få introduktion (grundkursus) til Enneagrammet - og omvendt!

Dette gælder også for dig, der allerede har taget NLP eller Enneagram Practitioner uddannelse i NLP Aalborg/Enneagraminstituttet.

 


Rabat til studerende og pensionister mm.

I NLP Aalborg er det vores grundholdning, at det skal være muligt for alle, der virkelig ønsker det, at tage NLP og Enneagram uddannelser. Så disse rabatter kan gives ud fra en vurdering af din økonomiske situation. Har du fx god økonomi og er samtidig ledig, studerende eller pensionist, kvalificerer du i udgangspunktet derfor ikke.

Står du til gengæld i økonomiske vanskeligheder, OG er du studerende, jobsøgende, pensionist, førtidspensionist, på overførselsindkomst eller lignende - og selv skal betale, kan du derfor kontakte os og fremlægge din situation.

Du vil muligvis kunne opnå rabat på 10% på vores kurser og uddannelser. 

Send mail til: info@nlpaalborg.dk

NB - der kan typisk ikke opnås rabat på vores Weekend NLP uddannelser. Disse er i udgangspunktet netop henvendt til privatbetalende og ledige, og dermed er rabatten allerede indbygget i uddannelsen.

Fx koster vores NLP Weekend Practitioner 4.000 (+ moms = 5.000) mindre end nøjagtig samme forløb på hverdage - svarende til ca 15% i rabat.

 


Loyalitetsrabat

Vi vil gerne honorere vores loyale og trofaste kursister og tilbyder derfor loyalitetsrabat. Du kan således opnå:

  • 3.000,- kr i rabat på NLP Master Practitioner, hvis du har taget din Practitioner i NLP Aalborg
  • Ved tilmelding til både Enneagram Practitioner OG Enneagram Master Practitioner (samtidig) giver vi ligeledes 3.000,- kr. i rabat, så den samlede pris bliver (19.995 + 19.995 - 3.000) 36.990,- kr.
  • HUSK at anføre dette (i kommentarfeltet) ved tilmelding eller give os direkte besked i umiddelbar sammenhæng med tilmelding.

 

 


Privatbetaler rabat

Er du i en situation, hvor du skal tage pengene fra privatbudgettet, og det er lidt stramt for dig, kan du ansøge om vores Privatbetaler rabat.

Rabatten vil være på 10%, hvis din situation berettiger det.

NB - der kan typisk ikke opnås rabat på vores Weekend NLP uddannelser. Disse er i udgangspunktet netop henvendt til privatbetalende og ledige, og dermed er rabatten allerede indbygget i uddannelsen. 

Fx koster vores NLP Weekend Practitioner 4.000 (+ moms = 5.000) mindre end nøjagtig samme forløb på hverdage - svarende til ca 15% i rabat.

 


Ratebetaling 

Har du brug for en særlig ordning eller betaling i rater, kontakt os for personlig aftale. 

Mængden af månedlige rater kan som udgangspunkt ikke overstige det antal måneder du er kursist i huset hos NLP Aalborg.

Ratebetaling er hos os rente- og gebyrfrit. 

 


Gruppeaftaler / pakkeløsninger

Vi giver gerne tilbud til grupper eller ved køb af større pakkeløsninger med flere kurser og uddannelser til en eller flere kursister.

Kontakt os for et personligt tilbud på info@nlpaalborg.dk eller 98101677.

 

 

 


Overførsel af kurser / uddannelser 

Bliver du forhindret i at færdiggøre din uddannelse pga sygdom eller andet, kan du uden yderligere betaling overføres til et andet tilsvarende hold på et senere tidspunkt.

Vi tilbagebetaler ikke kursus- eller uddannelsesgebyr når kurset / uddannelsen er igangsat.

Derfor er eventuelle ratebetalingsordninger på samme måde bindende, når tilmelding og opstart er sket.

 

 


Skattefri uddannelse? - Få en bruttolønsaftale

Du kan lave en aftale med din arbejdsgiver, hvor faktura tilgår virksomheden, som derefter trækker pengene i din bruttoløn. Herved får du fradrag for skatten (ca 50%) - samt muligvis momsen også.

Virksomheden har ingen udgift ved dette arrangement, kun lidt administration. Betalingen kan inddeles i rater og pengene kan på denne måde f.eks. også trækkes over flere måneder.

Der er kriterier forbundet med at kunne gøre dette, og de afhænger typisk af i hvor høj grad, uddannelsen er arbejdsrelevant, opkvalificerende osv. for dig. Vores uddannelser opfylder i udgangspunktet dette kriterie, uanset hvad du arbejder med (mener vi at kunne argumentere for!), men det er ikke noget, vi kan afgøre som sådan.

Kontakt derfor SKAT eller din arbejdsgiver for mere information.

Kontakt evt. os, hvis du vil høre, hvordan udbyttet fra en given uddannelse hos os kan opkvalificere netop dig i din arbejdssituation, hvis det ikke allerede fremgår af beskrivelserne, hvad det typisk gør.

Godt nyt

Få nyheder om gratis foredrag, gode bøger, spændende events og meget mere i din mailboks. Tilmeld dig her:

Følg os

        

Maren Turis Gade 2, 2. sal

DK-9000 Aalborg

telefon 98 10 16 77

NLP Aalborg bruger cookies. Læs mere her.