Læs vores kommercielle betingelser her | NLP Aalborg

Betalingsvilkår

Betaling og fakturering

Tilmelding er bindende.

Faktura fremsendes ved tilmelding med betalingsfrist på 14 dage.

Vi tilbyder naturligvis EAN fakturering.

Fortrydelsesret er gældende 14 dage efter tilmelding uanset om der er foretaget betaling. Se herunder for specifikke vilkår for framelding mm.

Har du/I andre behov eller ønsker, kan du kontakte os personligt for at høre, om vi kan imødegå dette. Se eksempelvis mulighed for ratebetaling herunder.

 • Ved tilmelding med opstart indenfor 30 dage efter tilmelding betales faktura umiddelbart ved modtagelse. (max 3 dage fra fakturadato og altid inden opstart)
 • Alle priser er angivet ekskl. moms, med mindre andet specifikt er angivet. Der bliver således pålagt 25% moms på faktura
 • Betaling foretages via bankoverførsel eller MobilePay, og er gældende, når pengene står på vores konto
 • Kontonummer og MobilePay-nummer til indbetaling er anført på faktura

Har du andre behov eller ønsker, kan du kontakte os personligt for at høre, om vi kan imødegå dette.

 

Ratebetaling og udskudt betaling

Vi tilbyder ratebetaling (uden yderligere omkostninger) til privatpersoner med fuld egenbetaling på vores uddannelser af længde på 4 moduler eller mere.

Ratebetaling aftales individuelt. I udgangspunktet forudsættes det, at der betales en rate inden opstart, og at sidste rate forfalder inden sidste modul. Undtagelsesvis kan vi dispensere fra disse kriterier. Kontakt os gerne med dit forslag eller med spørgsmål til dette.

Hvis du ønsker udskudt betaling, betales depositum på 20% af den samlede pris senest 14 dage efter tilmelding (og modregnes det samlede fakturabeløb).

 

Ønsker du at ansøge om særlige betalingsvilkår, skal du kontakte os personligt på info@nlpaalborg.dk – eller ringe på 98101677

 

Tilmelding og afmelding

Tilmelding er grundlæggende bindende uanset betalingsaftaler, betalingsfrister, ratebetaling mm.

Påbegyndte forløb refunderes ikke. Ved ratebetaling er tilmelding – og dermed betaling – ligeledes bindende på generelle vilkår.

Bliver du forhindret i at deltage, kan du flytte til et af de næste tilsvarende hold.

Tilmelding gælder for den tilmeldte person og kan ikke overdrages til andre med mindre dette aftales specifikt og kan godkendes af Enneagraminstituttet.

 

Afmeldingsfrister

Fortrydelsesret  er max 14 dage efter tilmelding.

Fra 14 dage efter tilmelding til og med 30 dage før dato for kursusstart:

 • Betales/modregnes 10% af kursusgebyr i administrationsgebyr

30 dage til 14 dage inden start:

 • Betales/modregnes 50% af beløbet

Mindre end 14 dage inden start

 • Betales fuldt beløb
 • Ingen tilbagebetaling

 

Udsættelse eller annullering

 • af NLP Aalborg & Enneagraminstituttet

Ved for få tilmeldte, sygdom eller lignende forbeholder vi os retten til at udsætte eller aflyse forløb.

Vi tilstræber naturligvis at undgå ændringer i programmet. Undtagelsesvis kan det dog forekomme af forskellige årsager, som kan betyde, at forløb eller enkelte moduler må flyttes, udsættes eller aflyses.

I så fald giver besked hurtigst muligt.

 • Ved ændring af programmet - herunder udsættelse på op til 4 måneder af kursus eller forløb gælder tilmelding og betingelser fortsat. Her refunderes ikke indbetalt kursusgebyr
 • Ved fuld aflysning refunderes evt. indbetalt beløb
 • Vi kan desværre ikke refundere eller kompensere evt. andre udgifter som transport, overnatning mm. i forbindelse med udsættelse eller aflysning
 • Betyder en udsættelse eller pause, at du ikke kan deltage på de nye datoer, vil vi gøre alt vi kan, for at du kan få dine moduler nemmest og hurtigst muligt. Der er ikke udløb på evt. moduler/dage, du har tilgode

 

Flytning mellem hold/moduler på deltagers foranledning

Ønsker du at flytte til andet kursus, modul eller forløb - evt. anden dato for tilsvarende hold/modul, er vi altid behjælpelige med løsninger. Vi har mange hold årligt, så det er forholdsvis nemt at finde nyt hold eller evt. erstatningsdage ved fx sygdom eller fravær af anden årsag. 

Du kan ligeledes bytte din tilmelding og evt. indbetalte beløb til andet kursus/forløb hos os inden opstart.

Da det administrativt er meget ressourcekrævende for os, gælder følgende, hvis DU ønsker at ændre noget ved din tilmelding fx skifte til andet hold, modul, erstatningsdage eller lignende:

 • Første gang er fri og uden gebyr
 • Efterfølgende ændringer på deltagers foranledning faktureres med Kr. 250 (ex moms) pr gang
 • Antal gange, der ændres er gældende på tværs af evt. flere forløb, så det er kun første gang, der er gratis - uanset flere uddannelser
 • Undtagelser fra dette kan indbefatte alvorlig sygdom eller lignende, som ligger udenfor deltagers kontrol
 • Evt. undtagelse og fravigelse fra disse vilkår afgøres suverænt af Enneagraminstituttet

 

Rabatter

Vi tilbyder for tiden nedenstående tilbud og rabatordninger.

Bemærk at disse rabatter og tilbud ikke er statiske, og kan blive ændret uden yderligere varsel.

 • Vi giver IKKE rabat PÅ rabat
 • Det betyder, at du ikke kan opnå mere end en type rabat på en given uddannelse.

Ønsker du at ansøge om rabat, skal du kontakte os personligt på info@nlpaalborg.dk – eller ringe på 98101677.

 

Moms-rabat til privatbetalende

Særligt rettet mod fx unge, studerende, ledige, pensionister mm

Skal du selv betale dit kursus eller din uddannelse, kan du ansøge om moms-rabat.

Rabatten er IKKE en rettighed. Rabatten kan gives, hvis vi skønner, den er berettiget for at muliggøre deltagelse pga. ansøgers økonomiske situation.

 • Rabatten udgør 20% svarende til det momsbeløb, der lægges på ved B2B salg
 • Prisen du betaler er altså den, som er angivet ved kurser/uddannelser EX moms

Det gælder fx unge, studerende, pensionister, førtidspensionister, invalidepensionister og ledige eller andre i lignende situation - eller som er selvbetalende forudsat:

 • Der ikke kan gives offentligt tilskud
 • Det ikke betales af virksomhed eller organisation
 • Altså du selv betaler hele beløbet med private penge
 • Du søger om rabatten i forbindelse med tilmelding, hvor det fremgår på formularen

Tilbuddet kan ikke kombineres med andre rabatter.

 

Loyalitetsrabat & pakkeløsninger

Ved tilmelding til 2 lange uddannelser samtidig, tilbyder vi 10% rabat på det samlede forløb.

Lange uddannelser er:

 • Enneagram/NLP Practitioner
 • Enneagram/NLP Master
 • Enneagram Basic OG Practitioner
 • Enneagram/NLP Trainer

Opnå fx 10% rabat ved samtidig tilmelding til:

 • NLP Practitioner og NLP Master Practitioner
 • NLP Practitioner og Enneagram Practitioner
 • NLP Master Practitioner og Enneagram Practitioner

Har du taget NLP Practitioner hos os, tilbyder vi DESUDEN (og oveni evt. pakkerabat) 3.000 kr. i rabat på din NLP Master Practitioner.

Skattefri uddannelse - bruttolønsordning

Du kan lave en aftale med din arbejdsgiver, hvor faktura tilgår virksomheden, som derefter trækker pengene i din bruttoløn. Herved får du fradrag for skatten (ca. 50%) - samt muligvis momsen også.

Virksomheden har ingen udgift ved dette arrangement, kun lidt administration.

Betalingen kan evt. inddeles i rater og pengene kan på denne måde f.eks. også trækkes over flere måneder.

Der er kriterier forbundet med at kunne gøre dette, og de afhænger typisk af i hvor høj grad, uddannelsen er arbejdsrelevant, opkvalificerende osv. for dig. Vores uddannelser opfylder i udgangspunktet dette kriterie, uanset hvad du arbejder med (mener vi at kunne argumentere for!), men det er ikke noget, vi kan afgøre som sådan.

Kontakt evt. os, hvis du vil høre, hvordan udbyttet fra en given uddannelse hos os kan opkvalificere netop dig i din arbejdssituation, hvis det ikke allerede fremgår af beskrivelserne, hvad det typisk gør.

Læs mere om bruttolønsordningen her:

Støtte fra kompetencefond

Du kan ansøge om midler til uddannelse via kompetencefonde.

 • Alle virksomheder, som har overenskomst med en fagforening, betaler et årligt gebyr pr. medarbejder. Alle, der er ansat i sådan en virksomhed, har ret til 2×5 dages efteruddannelse pr. år
 • Du bliver trukket via din løn, men Kompetencefonde kompenserer med 85% af udgiften
 • Hvis du ikke har benyttet dig af det i op til 3 år, kan du samle dagene

Læs mere om kompetencefonde her

Den kommunale kompetencefond

Med godkendelse fra din leder og tillidsrepræsentant kan du søge om op til 25.000 kr. i tilskud til uddannelse om året.

Du kan læse mere og ansøge elektronisk her:

Få et godt tilbud

Vi er altid altid klar til at give et godt tilbud, hvis du ønsker andre pakkeløsninger, eller I er flere, der tilmelder på en gang.

Ligeledes kan der indgås rammeaftaler på fordelagtige vilkår med virksomheder, der etablerer samarbejde om uddannelse af flere medarbejdere eller andet.

kontakt os personligt på info@nlpaalborg.dk – eller ring på 98101677

Tilmeld dig vores nyhedsbrev


Få nyheder om gratis foredrag, gode bøger, spændende events og meget mere i din mailboks.


Tilmeld 

Kontakt

NLP Aalborg

Maren Turis Gade 2, 2. Sal

DK-9000 Aalborg

+45 98 10 16 77

info@nlpaalborg.dk

NLP Aalborg Erhverv

Maren Turis Gade 2, 2. Sal

DK-9000 Aalborg

+45 30 92 06 94

erhverv@nlpaalborg.dk

 

   

 

© 2023 NLP Aalborg. All rights reserved