Søg

Enneagramtyper - Bliv klogere på de 9 typer

Beskrivelser af de 9 Enneagramtyper - lidt mere dybdegående

Her finder du en mere dybdegående beskrivelse af typerne. Og husk, at selvom du rummer træk fra alle 9 typer i dig, vil én af typerne være mere fremherskende i din adfærd, indstilling til og opfattelse af virkeligheden. Du er altså specialiseret i at se livet ud fra ét af de ni perspektiver og det påvirker dine holdninger og måde at være på.  

Meget vigtigt er det, at forstå, at du ikke bliver ”puttet i en boks”!!!

Enneagrammet giver dig altså ikke kun en overfladisk beskrivelse – eller et ”sådan er du” – det anviser også en vej til udvikling og vækst, så du kan udnytte dit fulde potentiale og dine bedste ressourcer, og dermed bliv den bedste udgave af dig selv.

Derfor: Nedenstående beskrivelser er ikke facitlister. De giver et godt indblik i de typiske karaktertræk ved typerne. For at forstå typerne, deres motivationer, drivkraft, frygt etc. er det nødvendigt at sætte sig yderligere ind i Enneagrammet og sammenhængen i - og mellem - typerne.

 

de 9 typer

 

Type 1 - Disciplineret Perfektionist

Tanke- og handlemåde

Type 1 er optaget af hvordan tingene kan blive forbedret og reagerer ofte prompte hvis noget ikke er som det skal være. Perfektionister har udviklet en stærk indre kritiker, som holder deres følelser og behov på plads, således at de snarere gør det, som den indre kritiker fortæller dem er korrekt, frem for det, som de har mest lyst til. De har stor glæde ved at gøre et arbejde rigtigt og godt og man kan regne med at de vil gøre en stor indsats for at yde deres bedste. 

Du er muligvis en perfektionist hvis du kan genkende følgende: 

 • Du tænker tit på hvordan noget kunne gøres på en bedre måde.
 • Du søger at undgå fejl og det, der er ondt eller dårligt.
 • Du har høje moralske standarder.
 • Du understreger praktiske dyder: arbejde, ærlighed, anstrengelse og kompetence.
 • Du har en streng indre kritiker, der fortæller dig, hvad der er rigtigt og forkert.
 • Den indre kritiker er dømmende og kontrollerer dine følelser og dine behov.
 • Du kan opleve fortørnelse eller harme når andre slipper for nemt af sted med det de gør.
 • Du kan være bekymret over for at træffe beslutninger – idet du spekulerer på om det nu er det rigtige.
 • Du har en intuitiv fornemmelse for hvor perfekt ting kunne være.

Stress

Når du er presset og bliver utryg, kender du til 4’erens mønstre. Du mister nemt dit selvværd og får en følelse af at problemet fylder alt. Du får kontakt til alt for mange følelser og kommer i tanke om alle de andre gange, hvor det heller ikke gik godt. Samtidig bliver du mere opmærksom andre menneskers følelser og på hvordan de oplever dig.

Tryghed/frigørelse

Når du er på toppen og føler dig helt ressourcefuld og tryg, kender du til 7’erens mønstre. Du begynder at få masser af ideer og holder af at planlægge arrangementer eller drømme om ting, du engang kunne tænke dig at lave. Du slipper behovet for at alt skal være helt perfekt, og du har nemmere ved bare at være med det der er, uden at rette eller forbedre det.


 

Type 2 - Betænksom Hjælper

Tanke- og handlemåde

Type 2 er meget opmærksomme på, hvordan de kan yde hjælp til personer, der står dem nær. Hjælpere giver gerne af et godt hjerte, men er ofte dårlige til selv at modtage, og dårlige til at udtrykke deres egne behov i det hele taget. Dette kan give indre konflikter i parforholdet, hvor hjælpere ofte føler sig ufri, fordi de ’skal’ give hele tiden. Hjælpere er oftest udadvendte mennesker, som er dygtige til at give omsorg og anerkendelse til andre, og som selv sætter stor pris på at blive anerkendt for det de gør. 

Du er muligvis en hjælper hvis du kan genkende følgende: 

 • Du har virkelig evne for at være empatisk.
 • Du er fantastisk til at se andre menneskers evner og muligheder.
 • Du holder af at finde netop det, der skal til for at andre kan komme videre i deres liv.
 • Du er stolt over at der er behov for dig, over at være en central person i andres liv og over at være uundværlig.
 • Du har svært ved selv at bede om hjælp og at udtrykke dine egne behov.
 • Du tilpasser dig ofte for at gøre andre tilpas og kan derfor opleve at du har mange forskellige selv’er.
 • Du oplever en sær indre tomhed, når der kommer for meget opmærksomhed på dig.
 • Du spørger til tider dig selv: - ”Hvem er jeg”?
 • Du kan føle dig begrænset af hele tiden at skulle give til andre og har et stort ønske om frihed.

Stress

Når du føler dig presset eller utryg, får du adgang til 8’erens mønstre og bliver nemmere vred. Du er pludselig ikke længere i tvivl om, hvad du vil, og hvad der skal gøres, og du tager nemt styringen på en måde, der ofte overrasker dine omgivelser. Du bliver meget opmærksom på retfærdighed og kan føle, at du ikke bliver respekteret.

Tryghed/frigørelse

Når du er tryg og føler dig ressourcefuld, får du adgang til 4’erens mønstre. Du bliver mere kreativ, og har nemmere ved at føle, hvad der er vigtigt for dig. Du får værdi på intensitet og nærhed, og det er vigtigt for dig at sætte dit helt personlige præg på tingene, og gøre dem til noget særligt.


 

Type 3 - Effektiv udretter

Tanke- og handlemåde

Type 3 har altid travlt, fordi de er meget optaget at få opgaver fra hånden, og på at nå deres mål. Udrettere kan yde en fantastisk arbejdsindsats, men glemmer ofte at tage hensyn til sig selv, fordi de er fokuserede på alt det, der skal gøres. Dette medfører, at de af og til kollapser totalt, før det går op for dem, hvad de har budt sig selv. Det er mennesker, der udtrykker deres følelser, gennem det de gør for andre, eller sammen med andre.

Du er muligvis en udretter, hvis du kan genkende følgende: 

 • Du er optaget af præstationer og produktivitet - mål, opgaver og resultater.
 • Det er vigtigt for dig at være en succes – at undgå fiasko.
 • Dit hjerte ligger i arbejdet og du identificerer dig med dit job – du er hvad du gør.
 • Du har nemt ved at tilsidesætte dine følelser og du har for lidt tid.
 • Du er god til at spille spillet og tage den rolle der skal til for at nå dit mål.
 • Du har svært ved ikke at lave noget og slapper af ved at gøre rent eller bygge om.
 • Du kan holde fokus på et mål igennem længere tid – fra mange forskellige synsvinkler.
 • Du kan skifte roller og image efter behov og har såkaldte ‘kamæleon-kvaliteter’.
 • Du yder en fantastisk arbejdsindsats og opdager ikke når du når din grænse.
 • Du er rigtig god til at motivere andre og er en fantastisk rollemodel.

Stress

Når du er følelsesmæssigt presset eller føler dig handlingslammet, får du adgang til 9’erens mønstre. Du oplever, at det er svært at prioritere – alle opgaver er lige vigtige. Det er svært for dig at få afsluttet dine projekter, og du føler, at du løber rundt om dig selv og ingenting får lavet.

Tryghed/frigørelse

Når du føler dig ressourcefuld og tryg, får du adgang til 6’erens mønstre. Du ser mere realistisk på opgaverne i forhold til den tid og de ressourcer, der rent faktisk er til rådighed. Det er nemt for dig at analysere konsekvenser, og du kan opleve en vis sund skepsis.


 

Type 4 - Intens Individualist

Tanke- og handlemåde 

Type 4 er meget følsomme og nærtagende mennesker, hvis humør svinger meget i løbet af en dag. De har en dybtliggende følelse af at være blevet forladt, og ofte har de et medfølgende manglende selvværd, fordi de nok ikke er værd at blive hos. De kender både til vild lykke og dyb sørgmodig tristhed og fokuserer ofte på det, der mangler hos dem selv og andre. Firere trives godt med dybe og nære relationer, og holder af at sætte deres helt personlige præg på det de arbejder med.

Du er muligvis en romantiker hvis du kan genkende følgende: 

 • Du har en tendens til at længes efter og ønske det, som du synes mangler lige nu.
 • Du har god smag og holder af det ekstraordinære og af at være noget særligt.
 • Du er ofte optaget af hvordan andre opfatter dig og tankelæser deres mening om dig.
 • Du søger det, der mangler gennem intense oplevelser og gennem at udfolde dig kreativt.
 • Du forkaster et almindeligt liv og kedsomheden med ‘almindelige’ følelser.
 • Du gør det almindelige liv mere spændende ved fantasier, kunstnerisk udfoldelse og dramatiske indre forestillinger.
 • Du oplever en stor dybde i følelseslivet, og du har stor evne for at støtte andre i krisesituationer.
 • Du har ofte lyst til at trække dig tilbage fra sociale sammenkomster og føler at du ikke rigtig hører til i gruppen.

Stress 

Når du er presset og føler dig usikker får du adgang til 2’erens mønstre. Du mister kontakten til dine følelser og bliver usikker på hvad du i virkeligheden vil. Det er pludselig nemmere for dig at have opmærksomhed på de andres behov, og du oplever at du nemt føjer dig efter andres ønsker.

Tryghed/frigørelse

Når du er tryg og føler dig ressourcefuld, får du adgang til 1’erens mønstre. Du har nemmere ved at holde fokus på sagen og glemmer lidt dig selv og andres mening om dig, til fordel for at få tingene gjort på den rigtige måde. Du får opmærksomhed på detaljen og på, hvordan dette forbedrer helheden.


 

Type 5 - Stille Specialist 

Tanke- og handlemåde 

Type 5 har et stort behov for privathed og beskytter sig mod andres indtrængen ved at bygge en usynlig mur mellem sig selv og omverden. Bag denne mur kan de fordybe sig i deres interesser og evt. iagttage andre - uden selv at blive iagttaget. De er ofte indadvendte, optaget af dybe tanker om faglige emner eller om verden, eller de er optaget af at læse, studere og samle viden, som de gemmer i deres sinds lønkammer. De er som regel meget følsomme mennesker, men bliver opfattet som "kolde", fordi de ikke viser deres følelser, men i stedet udtrykker sig neutralt og objektivt.

Du er muligvis en iagttager hvis du kan genkende følgende: 

 • Du har et udtalt behov for at være alene og kan nemt være ’alene’ selvom der er andre til stede.
 • Du er optaget af at samle viden og ønsker at have nøglen til forståelse af verden.
 • Du kan lide at planlægge og forbereder dig mentalt for at undgå overraskelser.
 • Du kan nøjes med meget lidt og undgår at blive afhængig af nogen eller noget.
 • Du går til fest og oplever først rigtigt festen, når du er kommet hjem og tænker oplevelsen igennem.
 • Det er som om, du ikke er til stede, når der er mange mennesker rundt om dig.
 • Du har evne for at indtage et objektivt standpunkt og lader dig ikke påvirke af andres mening eller behov.
 • Du holder af at færdes alene i naturen hvor du tænker tanker og lader op.
 • Du har høj værdi på respekt og bringer aldrig en hemmelighed videre.

Stress

Når du er presset og føler dine grænser overtrådt, får du adgang til 7’erens mønstre. Du mister din indre balance og oplever en invasion af urealistiske ideer, som skaber en utryg tilstand i dig. Du forholder dig overfladisk til problemerne og bliver meget udadvendt og talende, hvilket giver dig en følelse af at du er respektløs i forhold til dig selv og andre.

Tryghed/frigørelse

Når du er tryg og føler dig på sikker grund, får du adgang til 8’erens mønstre. Du bliver mere dominerende og tager gerne styringen. Det er nemt for dig at gå efter opfyldelsen af dine behov, og du kan være utrolig charmerende. Din sædvanlige tendens til blot at tænke tingene igennem, bliver afløst af aktiv handling, hvor du bare gør tingene.


 

Type 6 - Loyal Skeptiker

Tanke- og handlemåde

Type 6 er optaget af at være på vagt over for, hvad der eventuelt kan gå galt, og forestiller sig ofte det værst tænkelige i en situation. Dette udleves enten ved fobisk at holde sig tilbage af angst for, hvad der kan ske – eller ved modfobisk at kaste sig ud i at gøre alt det, de ikke tør. Seksere kan have svært ved at have tillid til andre, og har udviklet en særlig evne til at gennemskue andre menneskers motiver. De er gode til at forudse de farer, som superoptimisterne har overset, og til at se tingene fra det modsatte synspunkt. De er fantastisk loyale over for mennesker, der har vundet deres tillid. 

Du er muligvis en skeptiker hvis du kan genkende følgende: 

 • Du oplever ofte tvivl, som får dig til at udsætte handlinger og tøve.
 • Du analyserer ofte alle konsekvenser før du træffer en beslutning.
 • Autoriteter er et emne i dit liv. Enten underkaster du dig dem eller også gør du oprør mod dem.
 • Du identificerer dig med sagen og kæmper gerne for de svage i samfundet.
 • Du oplever ofte skepsis – et mentalt: “Ja, men...”, eller “Kunne det modsatte ikke også være tilfældet”?
 • Du tager ofte dig selv i at spekulere på om din beslutning nu også var den rigtige.
 • Du leder efter de skjulte dagsordener og motiver som eventuelt påvirker et samarbejde.
 • Du er meget trofast og støttende over for dine venner.
 • Du forsøger at afbalancere holdninger ved at belyse det modsatte standpunkt også.

Stress

Når du er presset og føler dig truet, får du adgang til 3’erens mønstre. Du bliver mere handlekraftig og frustreres over, at du ikke får tænkt tingene ordentligt igennem, inden du træffer dine beslutninger. Samtidig mister du din realitetssans, og bedrager dig selv, i forhold til hvor succesfulde dine præstationer er.

Tryghed/frigørelse 

Når du er tryg og tillidsfuld, får du adgang til 9’erens mønstre. Du har nemmere ved at slappe af og bare være med det, der er, og ser fortrinsvis de positive sider hos dine medmennesker. Din skepsis og tvivl forsvinder til fordel for oplevelsen: ”Det er nemmere, hvis vi alle sammen har det rart”.


 

Type 7 - Entusiastisk Visionær

Tanke- og handlemåde

Type 7 er motiveret af at alt, hvad der er nyt og spændende. Syvere vælger helst at se tingene fra den positive vinkel og oplever, at verden er fuld af muligheder. De bryder sig ikke om at blive holdt fast af aftaler og procedurer, og kan blive helt paniske ved tanken om, at de ikke har et valg. De kan lide at lægge fantastiske planer, som ikke nødvendigvis bliver realiseret lige nu, og har en udadvendt, medrivende begejstring, som af andre kan fortolkes som overfladiskhed.

Du er muligvis en eventyrer hvis du genkender følgende: 

 • Du fascineres nemt – af mennesker, oplevelser og alt det nye.
 • Du søger efter stimulering og kan i perioder næsten helt undvære søvn.
 • Du har et ønske om at forblive i godt humør og er god til at peppe en stemning op.
 • Du sørger for at have mange muligheder og du frygter at blive begrænset.
 • Du kan undres over mennesker som oplever livet problematisk og tungt.
 • Når du får kontakt med dybe eller smertefulde følelser har du nemt ved at give dem en forklaring og slipper derved smerten.
 • Du anvender din charme som første forsvarsværk og undgår ofte konflikt ved at snakke dig ud af det.
 • Du har en formidabel evne til at sætte ideer og emner sammen på en ny måde.
 • Dit hoved er fyldt af ideer og planer og du har det fint med ikke at nå dem alle. 

Stress

Når du er presset og føler dig begrænset, får du kontakt til 1’erens mønstre. Du mister dit overblik, alle dine ideer, og har kun øje for detaljen, og på hvordan du kan forbedre det, du er i gang med lige nu. Der kommer kontakt til vrede, og du kan tage dig selv i at være noget fordømmende over for andre eller dig selv.

Tryghed/frigørelse

Når du er ressourcefuld og hviler i dig selv, får du adgang til 5’erens mønstre. Du bliver mere indadvendt og eftertænksom. Det er vigtigere for dig at bruge din tid til at samle viden, og du nyder at være alene med en god bog. Her kan du sidde i fred og ro og tænke tanker om livets mysterier. 


 

Type 8 - Aktiv Udfordrer

Tanke- og handlemåde

Type 8 er optaget af deres umiddelbare behov, og af om tingene er retfærdige. De stiller gerne op til kamp, hvis de oplever uretfærdighed på egne eller andres vegne. De har det fint med vrede, og har en evne til at fylde meget i landskabet. Hvis tingene ikke går efter deres hoved, kan de virke meget dominerende. De er dog samtidig meget kærlige og beskyttende, og tager gerne ansvaret for, at noget sker. Når frontkæmpere virkelig føler tillid til én, vil de afsløre, at de inderst inde har et meget sårbart sted, som det er vigtigt for dem at beskytte.

Du er muligvis en frontkæmper hvis du genkender følgende: 

 • Det er vigtigt for dig at føle at du kontrollerer dit personlige rum og dine ejendele.
 • Du undgår at vise svaghed og kan føle foragt over for mennesker som ikke virkelig prøver at klare sig.
 • Du har det godt med vrede og kan lide at mærke vreden i kroppen.
 • Du har en tendens til at se ekstremerne i en situation: Mennesker er enten retfærdige eller uretfærdige, enten krigere eller slapsvanse, intet midt imellem.
 • Du anvender en del energi på at hjælpe andre og tager nemt ansvaret.
 • Du holder af mad og drikke og ønsker tilfredsstillelse her og nu, når du oplever et behov.
 • Du er hurtig til at tage beslutninger og tager nemt styringen hvis ingen andre gør.
 • Du har stor ansvarsfølelse og føler til tider ansvar for hele verden.
 • Du bliver nemt rørt til tårer, når du oplever uskyldigheden i en baby eller hos en dyreunge.

Stress 

Når du er presset og føler dig handlingslammet, får du adgang til 5’erens mønstre. Du trækker dig tilbage og bliver mere eftertænksom, mens du ’reorganiserer dine styrker’. Dine personlige grænser bliver meget tydelige for dig, og du involverer ikke andre i dine sorger og problemer.

Tryghed/frigørelse

Når du er tryg og kan lægge dine forsvarsværker, får du adgang til 2’erens mønstre. Dine egne behov minimeres, og du oplever en stor omsorg for mennesker, du er tæt på. Du bliver meget opmærksom på deres behov og på, hvad du kan gøre for at tage dig af dem. 


 

Type 9 - Tilpassende Fredsskaber

Tanke- og handlemåde

Type 9 har en fantastisk evne til at skabe harmoni ved at leve sig ind i andre og acceptere dem totalt og uden forbehold. Fredselskere vil til gengæld ofte glemme sig selv og deres egne behov, og i stedet følge de andres. Det er vigtigt for dem at undgå konflikt, de kan altid se en sag fra alles sider, og er formidable mæglere. De kan have problemer med at gøre vigtige projekter færdige, fordi de nemt lader sig aflede af andre ting, der pludselig synes lige så vigtige som projektet.

Du er muligvis en fredselsker, hvis du genkender følgende: 

 • Du søger at undgå konflikt og har svært ved at melde klart ud hvis der er noget du ikke har lyst til.
 • Du ser nemt alle sider af en sag og sammenfatter alles mening i dit løsningsforslag.
 • Du udsætter forandringer gennem at gentage kendte løsninger. Handler ud fra vane.
 • Der er masser af tid. Det kan vente til i morgen. Du kender til magelighed.
 • Det er nemmere at finde ud af hvad du ikke har lyst til, end hvad du har lyst til.
 • Du slipper dine egne behov hvis andre vil noget andet.
 • Du oplever at du nærmest kan smelte sammen med andre mennesker, med musik eller med naturen.
 • Du har en evne til at anerkende og støtte det som er vigtigt for andre mennesker. 
 • Du lader op når du er alene, men bliver også beriget af andre menneskers anerkendelse. 
 • Du kan føle dig overset og samtidig opleve at du er bedre rustet end andre. 

Stress

Når du er presset og stresset, får du adgang til 6’erens mønstre. Du bliver mere skeptisk og i tvivl om andres hensigter. Det er svært for dig at have tillid til din egen dømmekraft, og du analyserer det, der er sket igen og igen.

Tryghed/frigørelse

Når du er tryg og oplever harmoni, får du adgang til 3’erens mønstre. Du retter din opmærksomhed ud på det, der skal gøres, og får fokus på at nå de mål, der er vigtige. Du får en masse fra hånden, og mister din fornemmelse for, hvad du orker.


 

Godt nyt

Få nyheder om gratis foredrag, gode bøger, spændende events og meget mere i din mailboks. Tilmeld dig her:

Følg os

        

Maren Turis Gade 2, 2. sal

DK-9000 Aalborg

telefon 98 10 16 77

NLP Aalborg bruger cookies. Læs mere her.