Søg

Opnå NLP certificering på Practitionerniveau hos NLP Aalborg

I NLP Aalborg har du mulighed for at vælge en eller flere vinkler på din NLP Practitioner, og du kan derfor blive certificeret: 

Certificeringsmuligheder på Practitionerniveau

Hos NLP Aalborg har du mulighed for at vælge en eller flere vinkler på din NLP Practitioner, og du kan derfor blive certificeret: 

 • NLP Practitioner
 • NLP Business Practitioner
 • NLP Coach Practitioner
 • NLP Leder Practitioner
 • NLP Mindfulness Practitioner
 • NLP Stress Coach Practitioner*
 • Individuel NLP Practitioner certificering** (fx HR, Salg, Idræt - det område, du anvender NLP på)

Uanset hvilket hold du vælger at følge, om det er hverdags, intensivt eller weekendhold har du altså mulighed for at vælge én eller flere certificeringer. Læs mere om vores NLP certificeringer, muligheder og kriterier.

*NLP Stress Practitioner forudsætter, at du gennemfører NLP Master Class: NLP & Stress. 

** Spørg din Trainer, hvordan du opfylder kriterierne for individuel certificering.

 

Alle vores NLP Practitioner uddannelser har et stort omdrejningspunkt omkring personlig udvikling – Selvledelse – Selvcoaching.

Selvledelse er fundamentet uanset om det er dit primære fokus, og du alene tager uddannelsen for dit personlige udbytte, eller om du tager den som leder- eller coachuddannelse. I NLP Aalborg arbejder vi ud fra den overbevisning, at hvis du skal lede eller coache andre, må du først og fremmest kunne lede/coache dig selv.

Du behøver ikke fra starten at vide, hvilke certificeringer, du ønsker. Dog skal du kunne nå at opfylde kriterier m.m. inden evalueringen.

I din materialemappe vil du finde diverse dokumentationsskemaer m.v. som du kan benytte ift. din certificering.

 

 

Test eller læring?

Evalueringen er naturligvis en test, hvor du kan vise de kompetencer, du har opnået både personligt og fagligt i løbet af din uddannelse, og der er minimumskrav til, hvilke kompetencer, du skal kunne demonstrere.

Når det er sagt, er det vigtigt at fremhæve, at hos os ses evalueringsmodulet, i lige så høj grad som de andre moduler, som vigtig læring. Vores fokus til evaluering er derfor ikke at finde ”hullerne i osten”, fejl eller mangler, men i langt højere grad at se, hvor langt du er kommet med dine kompetencer og give dig – og de andre deltagere – et sidste løft og råd her på falderebet. På den måde er fokus primært på feedback, læring og udvikling – fagligt som personligt.

Desuden skal evalueringsmodulet planlægges, så vi sikrer tid til gruppedannelse m.m, ligesom der skal udskrives certifikater. Det betyder at du senest på næstsidste modul skal give os besked om, hvilke certificeringer, du ønsker at få. Der vil blive sendt et skema rundt på dette modul, hvor du kan skrive det på.

Skulle du efter endt uddannelse ønske at supplere med yderligere certificeringer, er dette muligt ved at opfylde kriterierne efterfølgende. De ting, du så mangler at fremvise eller demonstrere, kan foregå på et andet hold eller individuelt efter aftale.

 

Sikker på at få dit certifikat?

I NLP Aalborg har vi den praksis, at du – uden yderligere omkostninger – kan tage din evaluering om igen det antal gange, du har brug for, for at bestå. Så skulle du ikke lige være klar til evalueringen eller lykkes med at bestå i første omgang, kan du tage den på et senere tidspunkt sammen med et andet hold.

 

Fælles for alle certificeringer

Alle certificeringer indeholder elementer af selvledelse.

Sidste modul på alle hold er certificeringsmodul. At vælge at blive certificeret er naturligvis frivilligt, men det er en forudsætning for at fortsætte på Master Practitioner mm.

Selve certificeringen består af 3 elementer:

 • Skriftlig test
 • Personlig fremlæggelse
 • Praktisk NLP session/coach session i rollen som guide/coach

Din evaluering ses som en samlet vurdering af dine præstationer i disse 3 elementer.

 

Skriftlig test

NLP standarder angiver, at man skal kunne minimum 75% af teorien. Dette vælger vi at evaluere via en skriftlig test, hvor de vigtigste emner indgår. Spørgsmålene handler om at kunne huske konkrete elementer som fx nogle af de grundlæggende modeller og procedurer samt mere frie beskrivelser, hvor du med egne ord, beskriver, hvordan du forstår et givet emne.

Testen tages uden brug at noter eller mappe. Der er 1 time til besvarelse af testen. Testen rettes umiddelbart efter den er udført og resultatet gives inden videre evaluering.

Skulle du ikke nå de 75% i den skriftlige test, vil der være mulighed for mundtligt at svare på spørgsmålene bagefter. Skulle du så mundtligt kunne nå op til eller over 75%, vil det godtages.

Ligeledes er det muligt at fortsætte med de øvrige evalueringer uanset resultatet og så tage den skriftlige test igen ved senere lejlighed.

 

Personlig fremlæggelse

Hver deltager har ca 10 minutters fremlæggelse. Uanset valg af certificering, indgår der en beskrivelse af, hvordan du har arbejdet med NLP i forhold til Selvledelse og hvilket udbytte, du har opnået.

Vælger du en specifik certificering (eller flere), skal der desuden indgå beskrivelse af, hvordan du har arbejdet specifikt med dette område på din uddannelse, samt hvilke refleksioner, du har gjort dig og hvilket udbytte, du har opnået. 

Ved flere certificeringer kan du vælge at fremlægge dem adskilt ifølge spørgsmålene eller flette det sammen til en fælles fremlæggelse. Dog skal du være opmærksom på minimum at besvare de her nævnte spørgsmål for hver af kategorierne.

Afhængigt af hvor mange certificeringer, du tager, kan denne fremlæggelse være af lidt forskellig varighed.

Hvis det er muligt rent tidsmæssigt, foregår fremlæggelsen i plenum for hele holdet. Hvis dit hold er et stort hold med mange kursister, kan fremlæggelsen foregå i mindre grupper.

 

Ønsker du at få feedback på din fremlæggelse inden evalueringen, er du velkommen til at fremsende den skriftligt til din Trainer pr mail (evt via kontoret på info@nlpaalborg.dk), eller bede en assistent om feedback. Dette skal dog ske i så god tid, at vi har mulighed for at nå det. Spørg evt din Trainer/assistent om deadline for dette.

 

Praktisk NLP session / coach session

NLP ER praktisk psykologi – praktiske redskaber. Derfor vægter denne praktiske del mest (dog skal der opnås 75% i den skriftlige test). Her er du i rollen som coach/guide og guider en meddeltager igennem en session. Sessionen køres igennem med den rammesætning, vi anvender i NLP og skal indeholde et af de konkrete forandringsredskaber, du har lært på uddannelsen. Coach og coachee/klient vælger selv målet og model/redskab.

 

Enhver session foregår med 3 deltagere involveret:

A: Coachen/guiden

B: Coachee/klient

C: Feedback person (observatør)

Den praktiske session foregår typisk i mindre grupper a 4-7 deltagere af hensyn til logistik. Disse grupper dannes typisk på næstsidste modul, så der er mulighed for at øve sammen op til evalueringen. Har kursisterne ikke selv ønsker til gruppesammensætning, vil grupperne blive dannet af Traineren.

I hver gruppe vil der være en assistent tilknyttet. Assistentens rolle er at være en ressourceperson (efter behov), samt at give feedback. (dette gælder såfremt der er tilknyttet (nok) assistenter til holdet)

Din NLP Trainer står for selve evalueringen af din præstation og vil typisk have 2-3 grupper af gangen. Så Trainer går til og fra sessionen. Din Trainer giver ligeledes feedback efter endt session. Feedback kan være fagligt, personligt og/eller med fokus på læring for hele gruppen.

Feedback procedure: Feedback skal altid gives efter SANDWICH modellen og i overensstemmelse med de retningslinjer for ”at give feedback” samt ”at modtage feedback”, der er blevet undervist i. I princippet foregår der også evaluering af C som feedback giver efter disse kriterier, da det også er en færdighed, man skal mestre som NLP Practitioner.

Efter hver session gives der feedback efter følgende procedure:

A -> A      (Coachen giver sig selv feedback)

C –> A     (Observatør/medkursist giver feedback til coachen)

Assistent -> A     (Assistenten giver feedback til coachen – eventuelt til C)

Trainer -> A          (NLP Trainer giver feedback til coachen – eventuelt til C)

 

Kriterier og dokumentation

For alle certificeringer gælder:

 • Du skal have deltaget i minimum 80% af dagene på uddannelsen
 • Du skal dokumentere minimum 20-30 timers selvstudie/øvegruppe v. evaluering (afhængigt af hold-type)
 • Du skal fremlægge minimum som selvleder
 • Du skal bestå evalueringen

Yderligere specifikke kriterier og dokumentation i forhold til de enkelte certificeringer fremgår af nedenstående oversigt.

Oversigt over certificeringer – Kriterier, dokumentation, fremlæggelse

 

NLP Practitioner (Selvledelse - gælder for alle uanset evt. tilvalg af yderligere certificering)

Kriterier:

 • Ingen yderligere kriterier end tidligere beskrevet

Dokumentation:

 • Ingen yderligere dokumentation end tidligere beskrevet

Fremlæggelse med udgangspunkt i følgende spørgsmål:

 • Hvilke MÅL havde du?
 • Hvilken EFFEKT ønskede du at opnå?
 • Hvad har du lært om din egen MODEL AF VERDEN? (værdier, overbevisninger, filter…)
 • Hvilke INTERVENTIONER har du lavet? (teknikker)
 • Hvilket UDBYTTE har du opnået nu?
 • Hvad er dit NÆSTE SKRIDT?

 

Yderligere kriterier

For hver af de følgende specifikke certificeringer, er der desuden opstillet følgende kriterier som skal opfyldes af kursisten for at opnå den ønskede certificering.

NLP Business Practitioner

Kriterier:

 • Du skal have haft fokus på og arbejdet med nogle mål i forhold til karriere, studie eller arbejde. Det kan sagtens være personlige mål, som støtter op omkring dette livsområde.

Dokumentation:

 • Ingen yderligere dokumentation end tidligere beskrevet

Fremlæggelse med udgangspunkt i følgende spørgsmål:

 • Hvilke ERHVEVSMÆSSIGE MÅL har du arbejdet med? (karriere, studie mm)
 • Hvilken EFFEKT har du ønsket?
 • Hvilke INTERVENTIONER har du lavet? (teknikker)
 • Hvad har du lært om din egen MODEL AF VERDEN? (værdier, overbevisninger, filter…)
 • Hvad er dit NÆSTE SKRIDT?

NLP Coach Practitioner

Kriterier:

 • Du skal have haft fokus på og arbejdet med nogle mål i forhold til det at være eller blive coach. Det kan sagtens være personlige mål, som støtter op omkring dette emne.
 • Du skal have udført minimum 5 coachsessioner på en person udenfor holdet. Det kan være 5 sessioner med samme person eller med forskellige.
 • Du skal dokumentere disse sessioner ved at føre logbog efter hver endt session, hvor du reflekterer over sessionen og giver dig selv en feedback – benyt gerne udleverede ark.

Dokumentation:

 • Fremvisning af skema over coachsessioner med signatur fra din(e) klient(er).
 • Fremvisning af logbog over de udførte coachsessioner.

Fremlæggelse med udgangspunkt i følgende spørgsmål:

 • FAGLIG REFLEKSION
 • Giv eksempler på INTERVENTION (anvendte teknikker) i forhold til klientens mål
 • Klientens MÅL og UDBYTTE
 • Faglige REFLEKSIONER
 • PERSONLIG selv-FEEDBACK
 • Hvad har du lært om DIN EGEN MODEL AF VERDEN SOM COACH?
 • Hvilke MÅL har du arbejdet med i rollen som coach? (fokusområder/udfordringer)
 • Hvilken EFFEKT forventer du/har du opnået?
 • Hvilke HANDLINGER vil du foretage/har du foretaget for at opnå det?
 • Hvad er dit NÆSTE SKRIDT?

NLP Leder Practitioner

Kriterier:

 • Du skal have haft fokus på og arbejdet med nogle mål i forhold til det at være eller blive leder. Det kan sagtens være personlige mål, som støtter op omkring dette emne.
 • Du skal have udført minimum 5 coachsessioner eller medarbejdersamtaler (med en coachende tilgang og anvendelse af NLP i en eller anden udstrækning) på en person udenfor holdet. Det kan være 5 sessioner/samtaler med samme person eller med forskellige.
 • Du skal dokumentere disse sessioner ved at føre logbog efter hver endt session, hvor du reflekterer over sessionen og giver dig selv en feedback – benyt gerne udleverede ark.

Dokumentation:

 • Fremvisning af skema over coachsessioner/samtaler med signatur fra din(e) klient(er) eller medarbejder(e).
 • Fremvisning af logbog over de udførte coachsessioner/samtaler.

Fremlæggelse med udgangspunkt i følgende spørgsmål:

 • Hvilke ledelsesmæssige MÅL har du arbejdet med?
 • Hvilken EFFEKT har du forventet/ønsket?
 • Hvilke INTERVENTIONER (teknikker) har du anvendt?
 • Hvilket UDBYTTE har du opnået? (for dig selv og evt. medarbejdere/organisationen)
 • Hvad er dit NÆSTE SKRIDT som leder?
 • Hvad er din PLAN? (hvad vil du gøre og hvordan)

NLP Mindfulness Practitioner

Kriterier:

 • Du skal have haft fokus på og arbejdet med nogle mål i forhold til Mindfulness. Det kan sagtens være personlige mål, som støtter op omkring dette emne.
 • Du skal have implementeret en personlig Mindfulness praksis i din hverdag, som du har fulgt i minimum 8 uger (og formentlig fortsat har).
 • Du skal føre logbog/dagbog over din oplevelse før, under eller med Mindfulness meditation. Dette kan være i stikord eller noter, du tager efter hver session eller dagligt i de 8 uger.

Dokumentation:

 • Fremvisning af logbog/dagbog.

Fremlæggelse med udgangspunkt i følgende spørgsmål:

 • Hvilke MÅL har du omkring Mindfulness?
 • Hvilke EFFEKTER har du ønsket?
 • Beskriv din Mindfulness PRAKSIS.
 • Hvilket UDBYTTE har du opnået med Mindfulness praksis?
 • Hvad er din MINDFULNESS PLAN fremadrettet?

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Godt nyt

Få nyheder om gratis foredrag, gode bøger, spændende events og meget mere i din mailboks. Tilmeld dig her:

Følg os

        

Maren Turis Gade 2, 2. sal

DK-9000 Aalborg

telefon 98 10 16 77

NLP Aalborg bruger cookies. Læs mere her.